Thực hiện thông báo số 335/TB-GDĐT ngày 13/5/2021 của Phòng giáo dục huyện Mê Linh về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Học sinh các cấp MN, TH, THCS được nghỉ hè sớm từ ngày 15/5/2021 để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Vậy nhà trường thông báo để các bậc ...